Privacy verklaring

Privacy statement

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Johan van Wijk Automatisering of de aan haar gelieerde ondernemingen.

Johan van Wijk Automatisering hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Johan van Wijk Automatisering vraagt alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten.

Verstrekking van gegevens

U bepaalt zelf of u van de services gebruik wilt maken die op onze websites, in onze nieuwsbrieven en in onze mailings worden aangeboden. Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan de verschillende bedrijfsonderdelen van Johan van Wijk Automatisering. Die kunnen dan met u communiceren over onze dienstverlening of over uw aanvraag. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om op uw aanvraag te reageren en om u informatie te verstrekken over de dienstverlening van Johan van Wijk Automatisering. Als u ons een curriculum vitae toezendt in verband met een sollicitatie naar een functie binnen de organisatie van Johan van Wijk Automatisering, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om te onderzoeken welke vacature door u eventueel vervuld zou kunnen worden. Als u niet wilt dat wij u persoonlijke informatie toesturen, kunt u ons dat laten weten via het contactformulier.

Beveiliging van de gegevens die u aan ons verstrekt

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt, te beveiligen. Johan van Wijk Automatisering gebruikt verschillende technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder beveiligde servers en firewalls.

Derden buiten Johan van Wijk Automatisering

  • Het kan zijn dat Johan van Wijk Automatisering andere bedrijven inschakelt voor de behandeling van uw aanvraag of voor de verwerking van uw gegevens. Johan van Wijk Automatisering eist van deze bedrijven dat zij uw persoonlijke gegevens adequaat beveiligen en dat zij uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze door Johan van Wijk Automatisering verstrekt zijn.
  • Soms verleent Johan van Wijk Automatisering u een dienst in het kader van een gezamenlijke marketinginspanning met andere bedrijven. In dergelijke gevallen worden uw persoonlijke gegevens verstrekt aan deze bedrijven. Houd u er rekening mee dat deze bedrijven vaak hun eigen privacybeleid hebben met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens en dat dat beleid kan afwijken van de privacyverklaring van Johan van Wijk Automatisering.
  • Johan van Wijk Automatisering geeft persoonlijke gegevens vrij als zij daartoe door de wet verplicht wordt gesteld.
  • Johan van Wijk Automatisering verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zodat deze uw persoonlijke gegevens niet voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.
  • Johan van Wijk Automatisering verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden tenzij dit noodzakelijk is om uw aanvraag te behandelen, onze diensten te verlenen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden. Het is mogelijk dat deze websites, nieuwsbrieven of mailings links naar andere websites bevatten. U dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van de privacyverklaring van Johan van Wijk Automatisering.

Het vastleggen van bezoekersgegevens

Als u een van onze websites bezoekt of onze nieuwsbrieven of mailings opent om informatie te bekijken of te downloaden, worden door ons enkele 'bezoekersgegevens' verzameld en opgeslagen, zoals het IP-adres van de computer die u gebruikt en de datum en tijd waarop u onze media bezoekt of opent. Ook slaan wij interacties op ten behoeve van het personaliseren en relevant maken van de inhoud van de nieuwsbrieven. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze media en kunnen wij deze optimaliseren.

Cookies

Onze website stuurt een 'cookie', een klein tekstbestand, naar uw computer. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen als u ons opnieuw bezoekt, zonder dat we u lastig hoeven te vallen met een nieuw verzoek om u aan te melden. Daarnaast helpen cookies ons de aanvragen die u indient te onthouden. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

Links

Johan van Wijk Automatisering kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van derden, welke niet door Johan van Wijk Automatisering worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Johan van Wijk Automatisering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze derden en anderen.

Uw rechten

Als u eenmaal uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt hebt, kunt u Johan van Wijk Automatisering op elk door u gewenst moment verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. U kunt dit doen via het contactformulier. U kunt dan bijvoorbeeld vragen stellen over onze privacyverklaring, een kopie van uw profiel opvragen, of aangeven dat u in de toekomst geen persoonlijke aanbiedingen of informatie meer van Johan van Wijk Automatisering wenst te ontvangen